2 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Μυκόνου

δημος Μυκονος1
0

2 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Μυκόνου

Ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 17/03/2020-26/03/2020

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
22893 60100, 22893 60124, 22893 60118