20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βριλησσίων

βριλη
0

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βριλησσίων

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βριλησσίων

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βριλησσίων

Θέσεις εργασιας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Βριλησσίων – δείτε κατεβαστε την προκηρυξη

Ανακοίνωση για την πρόσληψη συνολικά είκοσι (20) ατόμων , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,
και συγκεκριμένα δεκαπέντε (15) ατόμων με χρονική διάρκεια σύμβασης από 4/9/2020 έως και 3/1/2021

και πέντε (5) ατόμων με χρονική διάρκεια σύμβασης από 13/9/2020 έως και 12/1/2021, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα Α΄,
προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι για τις συμβάσεις εργασίας από 4/9/2020 – 3/1/2021 καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Βριλησσίων στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημητρίου Βερνάρδου 23, Βριλήσσια την Πέμπτη, 3/9/2020 και μέχρι τις 13.00.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις συμβάσεις εργασίας από 13/9/2020 – 12/1/2021 καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Βριλησσίων στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημητρίου Βερνάρδου 23, Βριλήσσια από 3/9/2020 μέχρι και 7/9/2020.

Η Προκηρυξη εδω 

ΠΗΓΗ 

εύρεση εργασίας στο ergasia.gr

Σχετικά Άρθρα