3 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ηλιούπολης

δημος ηλιουπολησ
0

3 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ηλιούπολης

Το Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας & Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης “ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ” ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος
1 ΔΕ Μάγειρας
1 ΥΕ Καθαριότητας

Περίοδος υποβολής Αιτήσεων: 11/03/2020-20/03/2020

Αναλυτικότερα στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Τηλέφωνο:
210 9958084, 210 9958089
Επισυναπτόμενο αρχείο: