30 προσλήψεις στο Δήμο Ελευσίνας

δημος ελευσινας
0

O  Δήμος Ελευσίνας ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 14/01/2020-23/01/2020

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.