32 χορηγίες ύψους €20.000. Ίδρυμα Καρέλια 

kareliafoundation-scholarships-2016.jpg__501x267_q75_crop_subsampling-2
0

32 χορηγίες ύψους €20.000 από το Ίδρυμα Καρέλια

Κλάδοι, προϋποθέσεις συμμετοχής, προθεσμία

32 χορηγίες ύψους €20.000 από το Ίδρυμα Καρέλια 

32 χορηγίες ύψους €20.000 από το Ίδρυμα Καρέλια

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια χορηγεί υποτροφίες σε υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

   

Τη χορήγηση υποτροφιών προκηρύσσει το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια.

Αφορά όσους επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ανάλυση χορηγιών:

  1. 12 υποτροφίες – Ελλάδα (5.000 ευρώ η μία)
  2. 20 υποτροφίες – Εξωτερικό (20.000 ευρώ η μία)

Κλάδοι:

  1. Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
  2. Ναυτιλιακές Σπουδές
  3. Διοίκηση Επιχειρήσεων
  4. Δημόσια Διοίκηση
  5. Οικονομική Ανάπτυξη και Περιβάλλον
  6. Αγροτική Οικονομία

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Ελληνική ιθαγένεια
  • Να έχουν γεννηθεί μετά τις 31/12/1988
  • Απόφοιτοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
  • Ελάχιστο βαθμό πτυχίου 8,5/10
  • Έγγραφη βεβαίωση ότι έχουν γίνει δεκτοί
  • Άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας
  • Να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε υποτροφία

Αιτήσεις έως την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2103318074 και [email protected]

Σχετικά Άρθρα