4 προσλήψεις στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Κάτω Νευροκοπίου

κατω νευροκοπι
0

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Κάτω Νευροκοπίου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΤΕ Διοικητικού
1 ΔΕ Νοσηλευτής
1 ΥΕ Φροντιστής Γηπέδου
1 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.