6 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Μαραθώνα

δημος Μαραθωνα
0

6 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Μαραθώνα

Ο Δήμος Μαραθώνα ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος υποβολής Αιτήσεων: 17/03/2020-26/03/2020

Αναλυτικότερα στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Τηλέφωνο:
22943 20525

Επισυναπτόμενο αρχείο: