7 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

δεη
0

7 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Συγκρότημα Αράχθου-ΥΗΣ Πουρναρίου)

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για το Συγκρότημα Αράχθου-ΥΗΣ Πουρναρίου, ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/03/2020-18/03/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη