7 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αλίμου

Δημος Αλιμου
0

7 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αλίμου

 

Ο Δήμος Αλίμου ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνλων, ως ακολούθως:

1 ΤΕ Μηχανιολόγος Μηχανικός
6 ΔΕ Διοικητικού

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
213 2008065