74 προσλήψεις στη ΔΕΗ με 3 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

δεη
0

74 προσλήψεις στη ΔΕΗ με 3 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Δείτε που θα κάνετε αίτηση για 8μηνες συμβάσεις στη ΔΕΗ.

Τρεις νέες προκηρύξεις ΣΟΧ του ΑΣΕΠ για συνολικά 74 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ. Αναλυτικά οι προσκλήσεις τα δικαιολογητικά και οι ημερομηνίες των αιτήσεων.

ΑΣΕΠ – ΔΕΗ:

  1. Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών, που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα για τους ΑΣΠ Μήλου, ΤΣΠ Σερίφου, ΤΣΠ Κύθνου, ΤΣΠ Αμοργού, ΤΣΠ ∆ονούσας και ΑΣΠ Θήρας του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 για τη ΔΕΠΑΝ (ΜΗΛΟΥ, ΣΕΡΙΦΟΥ, ΚΥΘΝΟΥ, ΑΜΟΡΓΟΥ, ΔΟΝΟΥΣΑΣ ΘΗΡΑΣ)

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και πληροφορίες (pdf αρχείο)

Τα απαραίτητα έντυπα (αίτηση, παραρτήματα) θα τα βρείτε στο ακόλουθο link:

 https://www.dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/entupa-sox

2. Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών, που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Λήμνου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΤΣΠ Αγαθονησίου, ΑΣΠ Χίου και ΤΣΠ Σκύρου του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020 για τη ΔΕΠΑΝ (ΛΕΣΒΟΥ, ΛΗΜΝΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ, ΧΙΟΥ, ΣΚΥΡΟΥ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ)
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και πληροφορίες (pdf αρχείο)
Τα απαραίτητα έντυπα (αίτηση, παραρτήματα) θα τα βρείτε στο ακόλουθο link:

 https://www.dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/entupa-sox

3. και την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών, που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα για τους ΑΣΠ Καλύμνου, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΣΠ Σύμης, ΤΣΠ Μεγίστης, ΑΣΠ Κω, ΤΣΠ Πάτμου και ΤΣΠ Αστυπάλαιας του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2020 για τη ΔEΠΑΝ (ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΣΥΜΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ, ΚΩ, ΠΑΤΜΟΥ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ)

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και πληροφορίες (pdf αρχείο)
Τα απαραίτητα έντυπα (αίτηση, παραρτήματα) θα τα βρείτε στο ακόλουθο link:

 https://www.dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/entupa-sox