8 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Καλαμάτας

δημοσ καλαματας
0

8 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΣΟΧ1/2020

ΣΟΧ2/2020

Τηλέφωνο:

27213 60831