8 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Υπουργείο Υγείας

υπουργειο υγειασ
0

8 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Υπουργείο Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών, ως ακολούθως:

7 ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας
1 ΥΕ Προσωπικό Ασφαλείας

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 213 2161000