8 άτομα στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

panepistimioathinon2.png__200x200_q75_background-#fff_subsampling-2
0

8 άτομα στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πτυχίο Πανεπιστημίου (2 θέσεις)
1
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου: «Διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Omecamtiv Mecarbil στη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα εξώθησης»
Deadline : 26/03/2020
2
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου: «A systems BIOlogy Study to TAilored Treatment in Chronic Heart Failure»
Deadline : 26/03/2020
Επιστήμες Μηχανικών (2 θέσεις)
1
2 άτομα στο πλαίσιο του έργου: «Neuromorphic Processor based on Quantum-dot Lasers»
Deadline : 27/03/2020
2
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ»
Deadline : 27/03/2020
Επιστήμες Πληροφορικής (2 θέσεις)
1
2 άτομα στο πλαίσιο του έργου: «Neuromorphic Processor based on Quantum-dot Lasers»
Deadline : 27/03/2020
2
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ»
Deadline : 27/03/2020
Οικονομικές Επιστήμες (1 θέση)
1
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου: «ΠΜΣ “Κλινική Ψυχολογία”»
Deadline : 26/03/2020
Θετικές Επιστήμες (3 θέσεις)
1
2 άτομα στο πλαίσιο του έργου: «Neuromorphic Processor based on Quantum-dot Lasers»
Deadline : 27/03/2020
2
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ»
Deadline : 27/03/2020
3
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος αυτόματης ανίχνευσης επιδημικών εκρήξεων και εκτίμηση ατομικού κινδύνου μόλυνσης ιογενών ηπατιτίδων Β και C και HIV λοίμωξης»
Deadline : 26/03/2020
Ιατρική Επιστήμη (1 θέση)
1
1 άτομο στο πλαίσιο του έργου: «Μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου “Ευαγγελισμός” Κάλυψη των ερευνητικών και λειτουργικών αναγκών των ΜΕΘ και των ΜΕΝ»
Deadline : 26/03/2020