80 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

EAB
0

80 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ανακοινώνει την πρόσληψη 80 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας 5 ετών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης

Δείτε εδώ την προκήρυξη