80 προσλήψεις για 5 χρόνια στην ΕΑΒ με ΑΣΕΠ – Η αίτηση και τα δικαιολογητικά

0

AΣΕΠ: 80 θέσεις εργασίας στην ΕΑΒ με προκήρυξη ΣΟΧ.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ) ανακοινώνει την πρόσληψη μεσω προκηρυξης του ΑΣΕΠ,

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων

για την υλοποίηση προγραμμάτων συνδεόμενων με ξένους πελάτες και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες των

Γενικών Διευθύνσεων του Εργοστασίου της ΕΑΒ στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας).

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω: