9 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων

arxaiologistttt
0

9 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων

3 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα
1 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων (κατεύθυνσης Α)
4 ΥΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ σε σε ανασκαφικές εργασίες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 16-3-2020 έως 20-3-2020.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 210 4590761, 4640759