0 σχόλιο

Τρία άτομα για τον…

Τρία (3) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του δήμου Ι.Π...

Διαβάστε περισσότερα
0 σχόλιο

Ατομα για το Δήμο…

Τρία (3) άτομα θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και..

Διαβάστε περισσότερα
0 σχόλιο

10 θέσεις εργασίας στον…

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης, που..

Διαβάστε περισσότερα
0 σχόλιο

52 θέσεις εργασίας στον…

Πρόσληψη με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πενήντα δύο (52) ατόμων για την κάλυψη εποχικών..

Διαβάστε περισσότερα
0 σχόλιο

Δυο θέσεις εργασίας στον…

Πρόσληψη καθηγητών/τριών στον Δήμο Ρέντη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως ωρομίσθιων, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, δεκαεπτά..

Διαβάστε περισσότερα
0 σχόλιο

Ο Δήμος Πεντέλης προσλαμβάνει!

Ο Δήμος Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη..

Διαβάστε περισσότερα
0 σχόλιο

17 θέσεις εργασίας στο…

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για..

Διαβάστε περισσότερα
0 σχόλιο

Συμβασιούχοι για την ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων από..

Διαβάστε περισσότερα
0 σχόλιο

Ο ΟΣΕ ζητάει 35…

Ο ΟΣΕ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη..

Διαβάστε περισσότερα
0 σχόλιο

Επίκουρος Καθηγητής για το…

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ βαθμίδας επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Φροντίδα Ατόμων με Νεφρολογικά Προβλήματα»..

Διαβάστε περισσότερα
Βρείτε μας στο Facebook!