Ερευνητικά Ιδρύματα και ΑΕΙ: Θέσεις στο Δημόσιο

erevnitika-850
0

Θέσεις προσωπικού προκηρύσσουν οι παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα, κυρίως ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα. Ενδέχεται να συναντάτε και θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών – διδακτορικών τίτλων.

 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

* 1 με Πτυχίο Λογιστικής Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ

Αιτήσεις μέχρι 20.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A13546%CE%A88%CE%9D%CE%96-%CE%99%CE%A6%CE%9D?inline=true

 

 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

* 1 ΠΕ Φαρμακοποιό

Αιτήσεις τις προσεχείς ημέρες.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%945%CE%9A%CE%9D3-0%CE%A4%CE%9A?inline=true

 

 

Εργοστάσιο ΕΑΒ (Τανάγρα)

* 14 Τεχνικοί Δομής Αεροσκαφών

Αιτήσεις τις προσεχείς ημέρες.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A623469%CE%971%CE%93-%CE%A9%CE%A5%CE%91?inline=true

 

 

Δήμος Ήλιδας

* 9 Καλλιτεχνικό – Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Αιτήσεις τις προσεχείς ημέρες.

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A90%CE%A6%CE%9F%CE%959%CE%9E-%CE%97%CE%98%CE%9A?inline=true

 

 

Δήμος Μεγαρέων

* 3 ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

* 1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων

* 1 ΠΕ Γεωπόνων

* 7 ΔΕ η ΥΕ Οδηγών

* 5 ΔΕ η ΥΕ Οικοδόμων

* 3 ΔΕ η ΥΕ Ελαιοχρωματιστών

* 1 ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου

* 5 ΥΕ Εργατών Πρασίνου

* 10 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

* 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

* 10 ΥΕ Εργατών Συλλογής Ογκωδών αντικειμένων

Αιτήσεις τις προσεχείς ημέρες.

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%93%CE%9F%CE%A9%CE%9A%CE%A0-%CE%A8%CE%93%CE%9B?inline=true

 

 

ΠΕ Χαλκιδικής

* 1 ΥΕ Εργάτης Αποθήκης

Αιτήσεις τις προσεχείς ημέρες.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A8%CE%9637%CE%9B%CE%9B-%CE%98%CE%9B8?inline=true

 

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

* 1 ΠΕ Αρχαιολόγος

* 1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Αιτήσεις μέχρι 13.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%96%CE%9F4653%CE%A04-%CE%A4%CE%A51?inline=true

 

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

* 1 ΠΕ Αρχαιολόγος

* 1 ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

* 1 ΤΕ ΤΕ Συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων

* 3 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

Αιτήσεις μέχρι 13.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%A1%CE%974653%CE%A04-%CE%A0%CE%A8%CE%97?inline=true

 

 

ΕΔΕΤ ΑΕ

* 1 Νομικό

Αιτήσεις μέχρι 24.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A62%CE%A0469%CE%97%CE%A1%CE%A7-%CE%97%CE%945?inline=true

 

 

Αριστοτέλειo Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Μαθηματικών

* 1 Φοιτητής τμήματος Κοινωνικών επιστημών

* 1 Φοιτητής Πανεπιστημίου τμήματος Πληροφορικής

Αιτήσεις μέχρι 21.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%99%CE%A446%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%99%CE%A74?inline=true

 

 

Αριστοτέλειo Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

* 2 με Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων με ειδίκευση στην περιοχή της αεροναυτικής και των αεροπορικών κινητήρων

* 1 με Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων με ειδίκευση στην περιοχή του μηχανολογικού σχεδιασμού και των στοιχείων μηχανών

* 1 με Πτυχίο Πληροφορικής με ειδίκευση στην περιοχή των πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών μέσων

Αιτήσεις μέχρι 21.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A5%CE%9E%CE%9546%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9E%CE%94%CE%A5?inline=true

 

 

Αριστοτέλειo Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Πληροφορικής ή Μαθηματικών επιστημών και Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών με ειδίκευση στην Πληροφορική

* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Πληροφορικής και Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών με ειδίκευση στην Πληροφορική

* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Μαθηματικών επιστημών και Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών με ειδίκευση στην Πληροφορική

Αιτήσεις μέχρι 21.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/688%CE%A146%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%911%CE%95?inline=true

 

 

Αριστοτέλειo Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Ιατρικής με ειδίκευση στην Οφθαλμολογία

Αιτήσεις μέχρι 21.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%98%CE%9546%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9C%CE%9D%CE%9A?inline=true

 

 

Αριστοτέλειo Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

* 2 με Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου

* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Οικονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών

Αιτήσεις μέχρι 21.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%962%CE%9646%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%937%CE%9E?inline=true

 

 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

* 2 με Πτυχίο ΠΕ Παιδαγωγικής Ψυχολογίας ή Παιδαγωγικών

* 1 με Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ (Τμήμα Αρχειονομίας – ΒιβλιοθηκονομίαςΜουσειολογίας ή ΑρχειονομίαςΒιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης).

Αιτήσεις μέχρι 21.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%9B44691%CE%92%CE%A3-%CE%98%CE%946?inline=true

 

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Σχολής Θετικών Επιστηµών και Επιστηµών Υγείας

Αιτήσεις μέχρι 21.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%91%CE%A0%CE%9D469%CE%927%CE%93-6%CE%91%CE%9F?inline=true

 

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

* 1 Κάτοχος πτυχίου AEI

Αιτήσεις μέχρι 21.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%9C7469%CE%927%CE%93-%CE%A4%CE%A7%CE%93?inline=true

 

 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

* Κατόχους Διδακτορικού

Αιτήσεις μέχρι 21.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/789%CE%9946%CE%A88%CE%9D%CE%96-%CE%971%CE%A0?inline=true

 

 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

* 1 ΠΕ Χημικό Μηχανικό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος

Αιτήσεις μέχρι 21.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/75%CE%963%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-23%CE%A9?inline=true

 

 

ΙΤΕ (Ηράκλειο)

* 1 student position enrolled to University Graduate Programs in Computer Science or Electrical and Computer Engineering at the Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)

Αιτήσεις μέχρι 21.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%A14469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%9C%CE%922?inline=true

Proslipsis.gr

 

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)

* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας

Αιτήσεις μέχρι 24.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%A63469%CE%97%CE%A18-%CE%A5%CE%9C5?inline=true

 

 

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)

* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας

Αιτήσεις μέχρι 24.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8421469%CE%97%CE%A18-1%CE%A43?inline=true

 

 

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)

* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ

Αιτήσεις μέχρι 24.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E0%CE%96469%CE%97%CE%A18-3%CE%A1%CE%9F?inline=true

 

 

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)

* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας

Αιτήσεις μέχρι 24.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%9A%CE%A3469%CE%97%CE%A18-%CE%97%CE%A8%CE%A8?inline=true

 

 

Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)

*  με Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού

Αιτήσεις μέχρι 20.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A63469%CE%97%CE%A18-0%CE%9D%CE%95?inline=true

 

 

Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)

*  με Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού

Αιτήσεις μέχρι 20.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%979469%CE%97%CE%A18-%CE%9F8%CE%A8?inline=true

 

 

Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)

*  με Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού

Αιτήσεις μέχρι 20.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%A7469%CE%97%CE%A18-5%CE%A9%CE%94?inline=true

 

 

Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)

*  με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας

Αιτήσεις μέχρι 20.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%915%CE%A8469%CE%97%CE%A18-4%CE%93%CE%95?inline=true

 

 

Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ (Ηράκλειο)

* 1 με Πτυχίο Βιολογίας ή συναφές με Βαθμό άνω του 8.5

Αιτήσεις μέχρι 24.9.2018.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%92%CE%9B0469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%9B%CE%A6%CE%97?inline=true

Σχετικά Άρθρα