Βιοιατρική αναζητα Νοσηλευτή Ορόφου

Βιοιατρική αναζητα Νοσηλευτή Ορόφου

  • Ημερομηνία δημοσίευσης:17 Οκτωβρίου, 2020
  • Αιτήσεις έως: 17 Νοεμβρίου, 2020
  • Προβολές 55
0 Αιτήσεις
  • Κλάδος εργασίας Υγεία
    Εργασιακή εμπειρία 2 Έτη
    Μορφωτικό επίπεδο Ανώτατη μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Βιοιατρική Αμπελοκήπων, Λεωφόρος Κηφισίας, Αθήνα, Ελλάδα
Περιγραφή Αγγελίας
Βιοιατρική  αναζητα Νοσηλευτή Ορόφου

Βιοιατρική αναζητα Νοσηλευτή Ορόφου

Βιοιατρική αναζητα Νοσηλευτή Ορόφου

Επικοινωνία: Διεύθυνση Ανθρ. Δυναμικού
Περιγραφή θέσης

Νοσηλευτής Ορόφου

Πρόσθετες πληροφορίες

 Συνεχής εκπαίδευση
 Άριστες συνθήκες εργασίας

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής
 Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο
 Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 Πολύ καλή γνώση Αγγλικών -Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 Ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα
βιογραφικά τους αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης

ΚΩΔ. ΟΡΟΦ 06/20
hr@bioiatriki.gr

Συστήματα ποιότητας για τη διαχείριση και συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών
Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Υγείας κρίνεται ουσιώδης και αποτελεί ευθύνη όλων των εμπλεκομένων στον τομέα της Υγείας.
Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ είναι ο πρώτος ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που αναγνώρισε την αναγκαιότητα της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης ποιότητας,
με ορθολογικά πρότυπα, και ΤΟ 1999 έλαβε πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.
Βασικές διαστάσεις της ποιότητας οι οποίες διασφαλίζονται από την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας:

 Αξιοπιστία
 Ανταπόκριση
 Ικανότητα
 Πρόσβαση
 Ευγένεια
 Επικοινωνία
 Ασφάλεια και
 Κατανόηση

Το πεδίο πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001, καλύπτει όλες τις Μονάδες του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας:

 Εργαστήρια βιολογικών υλικών
 Τμήματα απεικονίσεων
 Ιατρεία
 Διοικητική υποστήριξη

Διαπίστευση κλινικών εργαστηρίων ISO 15189, 17025

Η διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων βασίζεται σε μια σειρά από αντικειμενικά κριτήρια, για την απόδειξη της τεχνικής τους ικανότητας.
Από την έναρξη της αρχικής διαπίστευσης έως σήμερα, τα δύο κεντρικά κλινικά εργαστήρια του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σε Αθήνα (Αμπελόκηποι)
και Θεσσαλονίκη (Β. Όλγας) διενεργούν ένα μεγάλο εύρος διαπιστευμένων εξετάσεων οι οποίες διαρκώς εμπλουτίζονται.

Η ανώτατη διοίκηση του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δηλώνει διαρκή δέσμευσή στην ποιότητα και παράλληλα θέτει στόχους
οι οποίοι ορίζονται σε σχέση με την παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών υγείας, τον προσδιορισμό των αναγκών

και την ικανοποίηση των προσδοκιών των χρηστών, τη μεγιστοποίηση του οφέλους των ασθενών, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης,τη μέτρηση και την αξιολόγηση δεικτών ποιότητας.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα οφέλη που προσδίδει η διαχείριση της ποιότητας είναι η επίτευξη σταθερού επιπέδου υπηρεσιών
λόγω τυποποίησης των λειτουργικών διαδικασιών, η επαύξηση της εμπιστοσύνης των εξεταζομένων και των άλλων κοινωνικών εταίρων
καθώς και η ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η διαχείριση της ποιότητας δεν περιορίζεται στην πιστοποίηση και διαπίστευση των διαγνωστικών τμημάτων, αλλά είναι μια φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης
(Continuous Quality Improvement) όλων των δραστηριοτήτων, με προσανατολισμό στην καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των εξεταζομένων.

ευρεση εργασιας στο ergasia .gr