ΝΕΑ ΟΔΟΣ ζητά Τεχνικό Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων

ΝΕΑ ΟΔΟΣ ζητά Τεχνικό Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων

 • Ημερομηνία δημοσίευσης:23 Σεπτεμβρίου, 2020
 • Αιτήσεις έως: 23 Νοεμβρίου, 2020
 • Προβολές 145
0 Αιτήσεις
 • Κλάδος εργασίας Μηχανικοί
  Εργασιακή εμπειρία 1 Έτος
  Μορφωτικό επίπεδο Ανώτατη μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Λεωφόρος Νέας Ερυθραίας, Νέα Ερυθραία, Ελλάδα
Περιγραφή Αγγελίας
 ΝΕΑ ΟΔΟΣ ζητά Τεχνικό Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων

ΝΕΑ ΟΔΟΣ ζητά Τεχνικό Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων

 ΝΕΑ ΟΔΟΣ ζητά Τεχνικό Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων

(Περιοχή Εργασίας : Αφίδνες)

 

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο Συντήρησης Συστημάτων Λειτουργίας και θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στα ηλεκτρονικά,
ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία των συστημάτων Διοδίων. Η θέση εργασίας αφορά τον Σταθμό Διοδίων Αφιδνών του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ.

 

Αρμοδιότητες Ρόλου:
 • Πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού των συστημάτων διοδίων συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του σταθμού διοδίων.
 • Εγκαθιστά και αντικαθιστά στοιχεία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεμβαίνοντας όπου απαιτείται, στοχεύοντας στην ορθή λειτουργία των συστημάτων.
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των συστημάτων με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση τους και την άμεση επίλυση των προβλημάτων.
 • Δημιουργεί γραπτές αναφορές των προβλημάτων και της συχνότητας αυτών, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση της διοίκησης του τμήματος στις πραγματοποιηθείσες επεμβάσεις.
 • Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος (υλικά, εργαλεία, κλπ) καθώς και τους χώρους αποθήκευσης αυτού, εξασφαλίζοντας την καταλληλότητα τους.
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πτυχίο (ΤΕΙ, ΤΕΕ ή ΤΕΣ) στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας
 • Κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Κάτοχος άδειας Τεχνίτη Ηλεκτρολογικών Εργασιών
 • Τουλάχιστον 1 έτος προηγούμενης εμπειρίας στη συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού συστημάτων ή σε ηλεκτρολογικές εργασίες βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και αυτοκινήτου

 

Ο/Η υποψήφιος/α  θα πρέπει να διαθέτει:
 • Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Προσανατολισμό στην Ποιότητα και την Απόδοση
 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προτεραιοτήτων

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@neaodos.gr  ή στο Φαξ: 210-3447499 αναγράφοντας τον κωδικό θέσης, ΤΒΔΑ-0620.

 

Οι προσδοκίες μας από τους παρόντες και μελλοντικούς συνεργάτες μας αναλύονται πλήρως στις Αξίες μας.
Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, αφοσίωση, συνεχής προσπάθεια ανάπτυξης, ομαδικό πνεύμα και αποτελεσματική επικοινωνία, είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά.

Οι μέθοδοι, καθώς και τα συστήματα διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Νέας Οδού,
μας καθοδηγούν στην επιλογή των κατάλληλων συνεργατών, των οποίων την περαιτέρω προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη στηρίζουμε μέσω εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας με τους εργαζόμενους της εταιρίας, αναγνωρίζουμε την προσπάθεια,
εντοπίζουμε τα ταλέντα και στηρίζουμε την εξέλιξή τους με σεβασμό στη διαφορετικότητα και την πρωτοβουλία.