Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, και με ταχύτατα αναπτυσσόμενο δίκτυο πωλήσεων σε όλη την Ευρώπη, αναπτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί τα πιο δυνατά Βrands βιομηχανικών εργαλείων . Έχοντας εξωστρεφή χαρακτήρα, στοχεύει να γίνει ένας από τους πρωταγωνιστές στο τομέα των εργαλείων στην Ευρωπαϊκή επικράτεια και για να ενδυναμώσει την ομάδα της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο υπερσύγχρονο Κέντρο Διανομής της.

Υπεύθυνο βάρδιας αποθήκης  (Κωδ. θέσης: Y.Β.Α)

Περιγραφή θέσης:

Ο συντονισμός των καθημερινών εργασιών της αποθήκης, έτσι ώστε οι προτεραιότητες τους να συμβαδίζουν με τους αντικειμενικούς στόχους της εταιρείας και τις ανάγκες εξυπηρέτησης των πελατών.

Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση των διαθέσιμων εργασιακών πόρων και συντονισμός των καθημερινών εργασιών
 • Καθοδήγηση, εκπαίδευση και επίβλεψη των εργαζομένων της αποθήκης
 • Έλεγχος της απόδοσης και του κόστους λειτουργίας, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση ευθύνης σε κέντρο διανομής μεγάλης εταιρείας ή εταιρείας 3PL
 • Ευχέρεια στη χρήση MS Office και προγραμμάτων WMS
 • Ικανότητα διαχείρισης και καθοδήγησης μεγάλης ομάδας
 • Δυναμισμός και ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Ευσυνειδησία, υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Επιθυμητή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ευελιξία ωραρίου, βάρδιες
 • Όρεξη και ευχέρεια εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον

Παροχές:

 • Μισθός ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου
 • Δυναμικό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης