Η Φουρναράκης Α.Ε., με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, ταχύτατα αναπτυσσόμενο δίκτυο πωλήσεων σε πάνω από 24 χώρες και δραστηριοποίηση τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, έχει ήδη γίνει ένας από τους πρωταγωνιστές στον τομέα των εργαλείων. Εμπορεύεται και διακινεί τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών εργαλείων, στοχεύοντας σε μακροχρόνιες συνεργασίες, με το αγαπημένο σημείο πώλησης, των συνεργατών μας, στην ευρωπαϊκή αγορά.

Αρμοδιότητες:

 • Παροχή βασικής τεχνικής υποστήριξης στους χρήστες, ανάκτηση κωδικών, πρόσβαση στο δίκτυο, χρήση λογισμικού
 • Υποστήριξη στην ομάδα ΙΤ σε επίπεδο IT Administration, Web Development και ERP (Entersoft)
 • Επίλυση βασικών προβλημάτων και καθορισμός βέλτιστης λύσης σε θέματα hardware και software χρηστών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο IEK ή ΑΕΙ πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
 • Πολύ καλή γνώση σε Microsoft λειτουργικά συστήματα (Windows10)
 • Γνώση λειτουργίας δικτύων TCP\IP
 • Γνώση συστημάτων Backup και Restoring
 • Γνώση Web εφαρμογών
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Όρεξη για δουλειά και ευχέρεια εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώσεις λειτουργίας βάσεων δεδομένων
 • Βασικές γνώσεις MS-DOS
 • Γνώση Active Directory, DNS και DHCP
 • Γνώσεις σε τηλεφωνικά κέντρα
 • ESET Αntivirus

Παροχές:

 • Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές εξέλιξης
 • Δυναμικό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση