Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, και με ταχύτατα αναπτυσσόμενο δίκτυο πωλήσεων σε όλη την Ευρώπη, αναπτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί τα πιο δυνατά Βrands βιομηχανικών εργαλείων . Έχοντας εξωστρεφή χαρακτήρα, στοχεύει να γίνει ένας από τους πρωταγωνιστές στο τομέα των εργαλείων στην Ευρωπαϊκή επικράτεια και για να ενδυναμώσει την ομάδα της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο υπερσύγχρονο Κέντρο Διανομής της.

Logistics Specialist   (Κωδ. θέσης: LS)

Αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση και καταχώρηση των Logistics Data των προϊόντων
 • Διαχείριση θέσεων αποθήκης και ανάλυση ταχυκινησίας ειδών
 • Ανάλυση δεδομένων και σύνταξη reporting
 • Παρακολούθηση αποθεμάτων ασφαλείας
 • Έλεγχος παραλαβών
 • Διαχείριση και εποπτεία ανατροφοδοσιών και ενδοδιακινήσεων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, κατά προτίμηση Logistics / Εφοδιαστική αλυσίδα / Operations
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε μεγάλη εταιρεία
 • Καλή γνώση λογισμικού ERP (Entersoft θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Πολύ καλή γνώση λογισμικού WMS
 • Άριστη γνώση MS Office (ειδικά Excel), αποδεδειγμένα και με προϋπηρεσία
 • Γνώση συστημάτων και διαδικασιών Logistics
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Διάθεση και ευχέρεια εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
 • Οργανωτικό πνεύμα και συνεργασία στα πλαίσια μίας ομάδας

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης