Μετασχηματίζοντας τον χώρο εργασίας

8.workplace
0

Μέσα στο πλαίσιο της ψηφιακής επανάστασης και του συνεπαγόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού που συντελείται σε κάθε τομέα του επιχειρείν, ο τρόπος και ο χώρος εργασίας δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστοι. Αντιθέτως, το λεγόμενο «digital workplace» αποτελεί σήμερα θεμέλιο λίθο κάθε προσπάθειας εκσυγχρονισμού και προσαρμογής στις απαιτήσεις της εποχής.

Ενώ το digital workplace οδηγεί σήμερα μία σειρά από ποικίλα projects στους περισσότερους κλάδους της αγοράς, το concept δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για τον ψηφιακό χώρο εργασίας. Ως digital workplace μπορεί να θεωρηθεί η φυσική εξέλιξη του χώρου εργασίας, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό για τη διεξαγωγή της εργασίας. Οι τεχνολογίες αυτές μπορεί να κυμαίνονται από τις HR εφαρμογές και τις βασικές επιχειρηματικές εφαρμογές έως και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το instant messaging, τα εταιρικά social media εργαλεία, τα intranets και τα εταιρικά portals.

Ο όρος digital workplace είναι τόσο ευρύς προκειμένου να αποφύγει την παγίδα επικέντρωσης σε ένα συγκεκριμένο σύνολο τεχνολογιών. Ένας ορισμός αναφέρει ότι το digital workplace αποτελείται από ένα ολιστικό σύνολο πλατφορμών, εργαλείων και περιβαλλόντων εργασίας, το οποίο παραδίδεται με χρήσιμο, συνεκτικό και παραγωγικό τρόπο. Ο ορισμός αυτός δίνει έμφαση στην εμπειρία του εργαζομένου ή του ατόμου καθώς και στο περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζεται. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένα «καλό» digital workplace είναι αυτό που μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτά που χρειάζεται ο οργανισμός να είναι.

Πολλές εταιρείες σήμερα ακολουθούν μία ευρύτερη προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία το εταιρικό intranet μετασχηματίζεται σε ένα mobile «σημείο εισόδου» για συγκεκριμένες πλατφόρμες και εργαλεία μέσα στο πλαίσιο του digital workplace. Ωστόσο, πριν περάσουν το νέο αυτό κατώφλι, οι επιχειρήσεις και οι διευθύνσεις Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει πρώτα, όχι μόνο να καταρτίσουν μία digital workplace στρατηγική, αλλά και να την τοποθετήσουν υψηλά στην εταιρική ατζέντα.

Στη βάση αυτή, παραθέτουμε οκτώ βασικά ερωτήματα που θα πρέπει να θέσετε όταν σχεδιάζετε την ψηφιακή στρατηγική σας για τον χώρο εργασίας, η οποία είναι η κατάλληλη για τις ιδιαίτερες ανάγκες της εταιρείας σας.

1 Γιατί μία επιχείρηση να υιοθετήσει ένα digital workplace;

Αν ο κίνδυνος που ενέχει η μη δράση δεν είναι αρκετός για να κινητοποιήσει μία εταιρεία, τα ίδια τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει ο ψηφιακός χώρος εργασίας καθιστούν το business case για τις σχετικές επενδύσεις και στρατηγικές άκρως ελκυστικό:

Προσέλκυση ταλέντου: Έρευνες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι μπορεί να διαλέξουν μία θέση εργασίας με χαμηλότερη αμοιβή αν τους προσφέρει τη δυνατότητα να εργάζονται μακριά από το γραφείο.

Παραγωγικότητα εργαζομένων: Οι οργανισμοί με δυναμικά και ισχυρά εταιρικά online κοινωνικά δίκτυα εμφανίζονται περισσότερο παραγωγικοί σε σύγκριση με τις εταιρείες που δεν αξιοποιούν τα σχετικά εργαλεία.

Ικανοποίηση εργαζομένων: Η προσαρμογή του χώρου εργασίας στις σύγχρονες εξελίξεις -τεχνολογικές, δημογραφικές και κοινωνικές- ενισχύει την ικανοποίηση και το engagement των εργαζομένων.

Διακράτηση εργαζομένων: Όταν η δέσμευση και η ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ενισχύεται, αντίστοιχα αυξάνεται και το employee retention.

2 Γιατί είναι το digital workplace τόσο σημαντικό για το employee experience;

Τα σημεία επαφής που έχουν οι εργαζόμενοι με το workplace διαδραματίζουν ένα ζωτικής σημασίας ρόλο στον τρόπο με τον οποίο κινητοποιούνται, ενημερώνονται και τελικά δεσμεύονται και αφιερώνονται σε αυτό που κάνουν. Ακριβώς όπως η τεχνολογία έχει καταστεί ένα κρίσιμο κομμάτι της προσωπικής μας ζωής, το τεχνολογικό περιβάλλον του χώρου εργασίας είναι επίσης μεγάλης σημασίας για την εμπειρία του εργαζόμενου. Σε αυτή τη μετασχηματιστική εποχή των υπερσύγχρονων εταιρειών, η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται κυρίως από την ικανότητα διαχείρισης της αλλαγής. Ειδικά για τις εταιρείες με μεγάλο και διάσπαρτο ανθρώπινο δυναμικό, η ταχεία καινοτομία απαιτεί σύγχρονα εργαλεία που μπορούν αποτελεσματικά να συμβάλλουν στην πλήρη ενημέρωση όλων των εργαζομένων.

Αυτή η απαίτηση, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη εστίαση στην ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή, τα ευέλικτα ωράρια εργασίας και την ικανότητα να εργάζεται κανείς από οπουδήποτε, σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να παρέχουν στους ανθρώπους τους μία mobile εμπειρία. Το να επιτρέπεται στο ανθρώπινο δυναμικό να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του και να έχει πρόσβαση σε πληροφορία όπου και αν βρίσκεται και όποτε το επιλέξει, αποτελεί βασικό παράγοντα διαφοροποίησης στο ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον για την προσέλκυση του ταλέντου και τη δημιουργία της απαραίτητης θετικής εμπειρίας για τον εργαζόμενο προκειμένου μία εταιρεία να θριαμβεύσει.

3 Τι καθορίζει την αλλαγή στην επικοινωνία στο digital workplace;

Ένας από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες που προωθούν την digital workplace επικοινωνία είναι η μεταβολή στη δημογραφία του ανθρώπινου δυναμικού. Οι εταιρείες αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τις ποικίλες ανάγκες των πολλαπλών γενεών που αποτελούν το σύγχρονο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς τα χαρακτηριστικά του εξακολουθούν να μεταβάλλονται διαρκώς. Οι millennials αποτελούν σήμερα τη μεγαλύτερη ηλικιακά ομάδα στο εργατικό δυναμικό, και η δέσμευση αυτής της γενιάς έχει εξελιχθεί σε κορυφαία προτεραιότητα. Σύμφωνα με μελέτη της Microsoft, 67% των ανθρώπων χρησιμοποιούν προσωπικές συσκευές στην εργασία τους, ανεξάρτητα από την επίσημη Bring-Your-Own-Device πολιτική της εταιρείας τους. Αυτή η τάση εξακολουθεί να διευρύνεται καθώς οι εργαζόμενοι, κυρίως οι millennials, αισθάνονται περισσότερο engaged και κινητοποιημένοι όταν μπορούν να χρησιμοποιούν τις δικές τους συσκευές για εργασιακούς σκοπούς.

Παράλληλα, υπάρχει και το τεράστιο ζήτημα των εργαζομένων που δεν βρίσκονται σε κάποιο γραφείο. Περισσότερο από το 70% των εργαζομένων δεν κάθεται σε ένα γραφείο και δεν έχει πρόσβαση σε εργαλεία επικοινωνίας. Κανένα email, intranet ή άλλο ψηφιακό σημείο επαφής με την εταιρεία. Οι νέες επιχειρηματικές προκλήσεις δεν μπορούν, προφανώς, να αντιμετωπιστούν με τα μέχρι τώρα περιορισμένα κανάλια επικοινωνίας. Και αυτό αποτελεί έναν βασικό λόγο για τον οποίο το να καταστήσει μία εταιρεία τα εργαλεία επικοινωνίας της διαθέσιμα στις προσωπικές συσκευές των εργαζομένων είναι πλέον παραπάνω από απαραίτητο. Οι mobile πλατφόρμες που διευκολύνουν την επικοινωνία των εργαζομένων είναι πλέον απαραίτητες για τη σύνδεση των μέχρι σήμερα διασκορπισμένων εταιρειών. Στην πραγματικότητα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι μέχρι το 2020 αναμένεται να υπάρχουν 639 εκατομμύρια paid users των εταιρικών κοινωνικών δικτύων.

Σχετικά Άρθρα